Algemene voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma ‘Lease Credits’ van Financial Lease Nederland. Lease Credits is alleen toegankelijk voor partners van Financial Lease Nederland. Door je te registreren op de website LeaseCredits.nl verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.

Credits, cadeaus en alle andere voordelen die een deelnemer kan verdienen met Lease Credits kunnen onderhevig zijn aan belasting. Alle belasting verplichtingen die voortkomen uit het programma met betrekking tot het verdienen en verzilveren van punten, evenals alle overige voordelen die voortvloeien uit het programma zijn de volledige verantwoordelijkheid van deelnemer.

Algemeen

1.     Aanbieder van Lease Credits is Financial Lease Nederland B.V., gevestigd aan Bisonspoor 3002-A301, 3605 LT, Maarssen (hierna; Financial Lease Nederland B.V.).
2.     Naast dat je provisie kunt krijgen over de uitbetaalde contracten, kun je nu ook Lease Credits sparen. Per uitbetaald leasecontract ontvang je een aantal Lease Credits afhankelijk van het gekozen pakket waarmee je kunt sparen voor één van de mooie cadeaus uit de spaarshop.

Deelnemers

3.     Deelnemers aan Lease Credits zijn verkopers werkzaam bij autobedrijven die samenwerken met Financial Lease Nederland B.V., die zich voor deelname aan het spaarprogramma op Leasecredits.nl hebben geregistreerd (hierna; de deelnemers).
4.     Om deel te nemen aan Lease Credits dien je werkzaam te zijn bij een partner van Financial Lease Nederland B.V.
5.     Deelname is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat er meerdere verkopers van hetzelfde autobedrijf mee kunnen sparen binnen Lease Credits.
6.     Persoonsgegevens worden verwerkt om het gebruik van Lease Credits mogelijk te maken en met jou te communiceren over het programma. Voor meer informatie, kun je ook onze Privacyverklaring raadplegen. Deelnemers dienen correcte, actuele en complete informatie te verschaffen.
7.     Deelname is uitgesloten voor:
·         Personen niet woonachtig in Nederland of zonder vaste woon- of verblijfplaats.
·         Personen onder de 18 jaar.
·         Bestuurders, management, werknemers, functionarissen van Financial Lease Nederland B.V.
·         Iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij Lease Credits.

Sparen/spaarpunten

8.     Alle deelnemers sparen punten bij iedere aanvraag die zij hebben gedaan bij Financial Lease Partner welke resulteert in een uitbetaald leasecontract.
9.     Gespaarde punten kunnen éénmalig worden verzilverd door de deelnemers voor cadeaus.
10.  In de basis worden de volgende punten verdiend in de volgende situaties:
·        Alleen punten; 70 punten
·        1,5% provisie; 35 punten
·        2% provisie; 10 punten
11.  Indien er meerdere contracten per maand worden afgesloten, wordt het aantal te verdienen punten per contract hoger. Zie voor verdere toelichting van het puntenmodel de spelregels.
12.  Financial Lease Nederland B.V. stelt aan het eind van iedere maand vast hoeveel contracten er zijn afgesloten en daarmee hoeveel punten er zijn verdiend. Deze punten worden automatisch bijgeschreven. Gedurende de maand ontvangen deelnemers wekelijks een update hoeveel punten er tot op dat moment zijn verdiend in de desbetreffende maand.
13.  In overleg mag Financial Lease Nederland B.V. afwijken van het aantal punten genoemd in artikel 10.
14.  Punten kunnen nooit worden ingewisseld voor contanten.
15.  Punten die een deelnemer spaart in 2023, zijn geldig t/m 31 januari 2024. 
16.  Partners die mee doen aan Lease Credits hebben geen recht op een andere beloning.
17.  Financial Lease Nederland B.V. mag de punten met terugwerkende krachten ongeldig verklaren.
18.  Het cadeauassortiment mag op elk moment door Financial Lease Nederland B.V. worden gewijzigd, verwijderd, opgeschort of worden toegevoegd.
19.  Cadeaus kunnen niet worden geruild.
20.  Bij bestelling van een cadeau kan deelnemer zelf een afleveradres doorgeven.
21.  Punten zijn persoonsgebonden, indien je uit dienst gaat bij een partner van Financial Lease Nederland B.V. kunnen punten niet worden overgedragen aan collega’s.

Spaarcadeaus

22. Voor de ontwikkeling en het beheer van het Financial Lease Nederland B.V. een samenwerking aangegaan met Touch Incentive Marketing B.V. (hierna te noemen: ‘Touch’). Deze partij is tevens verantwoordelijk voor de bestelling (verkoop), betaling en logistieke afhandeling van bestelde artikelen. Financial Lease Nederland B.V. is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Touch en een deelnemer aan het Lease Credits programma.
23.  Lease Credits mag het aanbod in de spaarshop op elk moment wijzigen, net als het aantal in te wisselen credits.
23.  Een bestelling wordt betaald door middel van een éénmalige afboeking van credits.
24. Definitief bestelde digitale e-tickets en e-vouchers worden op dagelijkse basis (op werkdagen) door Touch in behandeling genomen.
25. Levering van digitale e-tickets en e-vouchers aan het adres van de deelnemer vindt plaats op basis van een e-ticket of e-voucher fulfilment proces.
26. Bestelde e-tickets en e-vouchers worden maximaal binnen dertig (30) minuten verstuurd naar het bekende e-mailadres.
27. In het geval eventueel digitale e-tickets of e-vouchers niet langer leverbaar zijn, wordt dit gecommuniceerd met de deelnemer en vindt een restitutie plaats wanneer punten reeds zijn voldaan.
28. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Zet- en/of drukfouten in de brochure en productomschrijvingen evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden.
29. Een deelnemer heeft het wettelijke recht om een gekocht artikel binnen veertien (14) dagen na aanschaf te retourneren zonder opgave van reden. Touch stelt hiervoor een herroepingsformulier beschikbaar. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn op deze herroepingsmogelijkheid.

Aansprakelijkheid

31. Noch tijdens, noch na de looptijd van het Lease Credits loyaliteitsprogramma is Financial Lease Nederland B.V. en/of Touch aansprakelijk voor enige schade, enig ongeval of vervolgschade waarmee de deelnemer via het Lease Credits loyaliteitsprogramma wordt geconfronteerd. Wat daar de oorzaak ook van is. Een en ander zonder afbreuk te doen aan de voor Touch als verkoper geldende wettelijke verplichtingen jegens consumenten.
32.  Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.

Beëindiging

33.  De Actie duurt van 1 februari 2023 tot een nader door Financial Lease Nederland B.V. te bepalen moment. Financial Lease Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het wijzigen, op te schorten of het vroegtijdig beëindigen van het programma. Dergelijke gevallen zal Financial Lease Nederland B.V. zo spoedig mogelijk op haar programmawebsites bekend maken.

Overige bepalingen

34.  Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
35.  In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Financial Lease Nederland B.V..
36.  Indien het programma en/of puntensaldo op illegale wijze wordt beïnvloed, behoudt Financial Lease Nederland B.V. zich het recht voor de beloningen niet uit te keren, deelnemers uit te sluiten van deelname en de algehele samenwerking stop te zetten.
37.  Het delen van informatie over het programma of deze actievoorwaarden kan gevolgen hebben zoals het geheel stopzetten van de samenwerking tussen de deelnemers en Financial Lease Nederland B.V.

GARANTIE:
Op alle artikelen zijn garantievoorwaarden van de leverancier van het betreffende artikel van toepassing die voldoen aan de wettelijke garantievereisten. Indien dit niet het geval is, neemt Touch de verantwoordelijkheid voor die wettelijke garantievereisten op zich. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De deelnemer als ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien een deelnemer gebruik wil maken van de garantie of een artikel wil retourneren, dient er vooraf een e-mail of schriftelijke brief, te worden gestuurd aan de Touch helpdesk van het Lease Credits programma. Touch neemt aanspraak en/of de retourzending vervolgens in behandeling.

VRAGEN OF OPMERKINGEN
Eventuele opmerkingen en/of klachten omtrent artikelen en/of het loyaliteitsprogramma dien je zo spoedig mogelijk te melden bij de helpdesk. Indien je schriftelijk wil reageren, kan je het schrijven richten aan:

Touch Incentive Marketing 
T.a.v. Lease Credits 
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht

Je ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie op de ingezonden opmerking en/of klacht.